תהליך העבודה

קבלה ובחינה בשטח

בדיקות קבלה ומסירה לאחר סיום עבודות הקבלנים, רישום ופיקוח על ההשלמות והתיקונים הנדרשים.בקרה, ניהול ופיקוח, בחינת ביצועים ובדיקת התקנה ואינטגרציה של כל המערכות, טיפול בהליך המעבר ועד לסיום שנת הבדק.


מהלך הפרויקט בפועל

ניהול, פיקוח ובקרת איכות על כל עבודות הבנייה ועל עבודות ההתאמה. הצמדות לתוכניות, לספר המכרז ולדרישות הלקוח. יישום הביצוע בפועל – שילוב קבלנים ואנשי מקצוע בהתאם להתקדמות העבודה, כמויות, טיב ואפיון החומרים והמוצרים שהוזמנו, עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב המוגדר.

תכנון וסנכרון מערכות

ניהול ופיקוח לתכנון מערכות, תוך ניהול מכרזים ויצירת מודולים לעבודה השוטפת, על פי תקציב ולוחות הזמנים של הפרויקט. ליווי הפן המשפטי כולל מכרזי קבלנים ועד להתנהלות מול ספקים, בדיקת כתבי כמויות ומפרטים, ואיתור מוקדם של בעיות פוטנציאליות תוך מתן פתרונות מידיים.

היערכות ארגונית

הקמת צוות ניהול ופיקוח ייעודי לפרויקט, המוביל את צוות התכנון והביצוע. בחירת נהלי עבודה מותאמים לצרכי הלקוח. יכולת להשתלב בשלב בחירת הנכס תוך מתן חוות דעת הנדסית ומותאמת לקוח. ליווי בתהליך בניית הפרוגרמה.