רק מי שיכול לראות את הבלתי נראה מסוגל לעשות את הבלתי אפשרי

(פרנק ל.גיינס)